sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Ceny ścieków dowożonych

Od 01.07.2015r

Ceny (netto) ścieków dowożonych wynoszą:

- nieczystości ciekłe bytowe - 8,96 zł./m3

- nieczystości ciekłe przemysłowe - 20,33 zł./m3 

- nieczystości ciekłe przemysłowe o charakterze zbliżonym do bytowych - 12,37 zł./m3

- opłata abonamentowa - 8,52 zł./m-c

 

 

Ceny obowiązujące od 01.07.2014r. do 30.06.2015r.

 

Ceny netto ścieków dowożonych wynoszą:

- nieczystości ciekłe bytowe - 8,12 zł./m3

- nieczystości ciekłe przemysłowe - 22,01 zł./m3 

- nieczystości ciekłe przemysłowe o charakterze zbliżonym do bytowych - 10,90 zł./m3

- opłata abonamentowa - 8,33 zł./m-c