sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Ceny ścieków

Ceny obowiązujące od 01.04.2017

L.p.   taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena / stawka
Jednostka miary
netto
 z VAT
1. Gospodarstwa domowe i pozaprzemysłowi odbiorcy usług Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków 6,48 7,00  zł/m3
 2. Przemysłowi odbiorcy usług Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków 6,80 7,34  zł/m3

 

Opłata abonamentowa

L.p. Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie

Cena/stawka

[zł/ m3]

Jednostka miary
netto brutto
1. Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 7,80 8,42 zł/szt.
2. Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 9,51 10,27 zł/szt.
3. Odbiorcy w budynkach wielolokalowych z zarządcami, których Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie usług według wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 6,10 6,59 zł/szt.
4. Odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 4,24 4,58 zł/szt.

 

 

Ceny obowiązujące od 13.10.2015 do 31.03.2017

L.p.   taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena / stawka
Jednostka miary
netto
 z VAT
1. Gospodarstwa domowe i pozaprzemysłowi odbiorcy usług Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków 6,16 6,65  zł/m3
 2. Przemysłowi odbiorcy usług Cena za 1m3 odprowadzanych ścieków 7,00 7,56  zł/m3

 

Opłata abonamentowa

L.p. Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie

Cena/stawka

[zł/ m3]

Jednostka miary
netto brutto
1. Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 7,91 8,54 zł/szt.
2. Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 10,14 10,95 zł/szt.
3. Odbiorcy w budynkach wielolokalowych z zarządcami, których Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie usług według wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 5,68 6,13 zł/szt.
4. Odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 5,17 5,58 zł/szt.