sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Ceny wody

Ceny obowiązujące od 01.04.2017r.

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka

Jednostka miary

netto

z Vat

1.

Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i inni

1. Cena za m3 dostarczonej wody

3,55

3,83

zł/m3

   

 

Opłata abonamentowa

L.p. Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie

Cena/stawka

[zł/ m3]

Jednostka miary
netto brutto
1. Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 6,82 7,37 zł/szt.
2. Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 7,54 8,14 zł/szt.
3. Odbiorcy w budynkach wielolokalowych z zarządcami, których Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie usług według wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 6,10 6,59 zł/szt.
4. Odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 3,26 3,52 zł/szt.

 

 

Ceny obowiązujące od 13.10.2015 do 31.03.2017   

Lp

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena / stawka

Jednostka miary

netto

z Vat

1.

Gospodarstwa domowe, odbiorcy przemysłowi i inni

1. Cena za m3 dostarczonej wody

3,69

3,99

zł/m3

   

 

Opłata abonamentowa

L.p. Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie

Cena/stawka

[zł/ m3]

Jednostka miary
netto brutto
1. Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 7,65 8,26 zł/szt.
2. Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 8,18 8,83 zł/szt.
3. Odbiorcy w budynkach wielolokalowych z zarządcami, których Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie usług według wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 7,12 7,69 zł/szt.
4. Odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 3,87 4,18 zł/szt.