sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Ceny wody i ścieków - przedłużenie obowiązywania taryf

Ogłoszenie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie

Informuje

iż zgodnie z art. 24 ust. 9a Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2015r. poz. 139), oraz uchwałą Nr XXIII/185/16 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 1.09.2016r na terenie działania Spółki od dnia 13.10.2016r. do 31.03.2017r. będą obowiązywały następujące opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki.

 

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK ZA DOSTARCZONĄ WODĘ

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena / stawka Jednostka miary
netto z VAT
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Wszyscy odbiorcy usług Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,69 3,99 zł/m3
Opłaty abonamentowe
2. Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 7,65 8,26 zł/szt.
3. Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 8,18 8,83 zł/szt.
4. Odbiorcy w budynkach wielolokalowych z zarządcami, których Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie usług według wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 7,12 7,69 zł/szt.
5. Odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 3,87 4,18 zł/szt.
                 

 

WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK ZA ODPROWADZONE ŚCIEKI

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena / stawka
netto z VAT
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. Gospodarstwa domowe i pozaprzemysłowi odbiorcy usług Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 6,16 6,65 zł/m3
2. Przemysłowi odbiorcy usług Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 7,00 7,56 zł/m3
Opłaty abonamentowe
3. Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 7,91 8,54 zł/szt.
4. Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 10,14 10,95 zł/szt.
5. Odbiorcy w budynkach wielolokalowych z zarządcami, których Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie usług według wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c 5,68 6,13 zł/szt.
6. Odbiorcy rozliczani według przeciętnych norm Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 5,17 5,58 zł/szt.

 

Zarząd Spółki
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Myszkowie