sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Cennik

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca  2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2015r., poz. 139 z późn. zm.) iż od dnia 01.04.2017r.do 31.03.2018r.na terenie działania Spółki będą obowiązywały następujące opłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki. Uchwała Nr XXX/239/17 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 2 marca 2017r.

 Jeden metr wody