sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Organy Spółki

Zarząd Spółki:
Prezes Zarządu - mgr inż. Ryszard Woszczyk

Skład Rady Nadzorczej:

Przewodniczący
- Mirosław Soborak

Członkowie:
- Andrzej Daszczyński
- Mieczysław Szewczyk
- Agata Mesjasz-Lech
- Krystian Ślęzak

Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZWiK Sp. z o. o. nr  19/2015 z dnia 09.06.2015r.