sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Status prawny

Oznaczenie formy prawnej:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma, pod którą spółka działa Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Myszkowie
Spółka może używać również skrótu firmy w brzmieniu "ZWiK Spółka z o.o."
Zarejestrowana: Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107524
Siedziba Spółki: Wojewodztwo śląskie, powiat myszkowski, gmina Myszków, Miasto Myszków
Adres Spółki: 42-300 Myszków, ul. Okrzei 140