sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Struktura własnościowa

Dane wspólników

Firma: Gmina Myszków

Posiadane przez wspólnika udziały: 10000 (dziesięć tysięcy) udziałów o łącznej wysokości 18 125 500,00 zł.

Gmina Myszków posiada 100% udziałów w Spółce.