sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Uchwała Zarządu ZWiK Nr 8/2016 z dnia 22.07.2016

 

Uchwała Nr 8/2016 Zarządu ZWiK Sp. z o. o. w sprawie zmiany uchwały Nr 13/2015 Zarządu ZWiK Sp. z o.o. z dnia 30.06.2015

Uchwała  - zobacz

Uchwała Zarządu ZWiK Sp. z o. o. Nr 13/2015

Uchwała Nr 13/2015  Zarządu ZWiK Sp. z o. o. w sprawie opłat za oczyszczanie nieczystości ciekłych dostarczonych pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewnej w Myszkowie przy ul. Partyzantów.

Uchwała  - zobacz

Uchwała Nr 15/2014 Zarządu Spółki

Uchwała Nr 15/2014  Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w sprawie opłat za oczyszczanie nieczystości ciekłych dostarczonych pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewnej w Myszkowie przy ul. Partyzantów.

Uchwała  - zobacz

Uchwała Nr 3/2014 Zarządu Spółki

Uchwała Nr 3/2014  Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w sprawie opłat za oczyszczanie nieczystości ciekłych dostarczonych pojazdami asenizacyjnymi do stacji zlewnej w Myszkowie przy ul. Partyzantów.

Uchwała  - zobacz