sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Bilans ilości ścieków

Zestawienie ilości dopływających i odpływających ścieków w 2018r.

 

ILOŚĆ ŚCIEKÓW m3
 Ilość ścieków dopływających na oczyszczalnie w tym: 1 503 242
 -ścieki nie przynoszące przychodu 643 232
 - ścieki przynoszące dochód wg. wniosku taryfowego 813 626
- nieczystości ciekłe dowożone na stację zlewną 46 384
 Ilość ścieków odprowadzonych do odbiornika 1 441 496

 

 

Lp.
Sposób dostarczania ścieków ilość w m3
udział w %
 1. Kanalizacją 1 456 858 97
2. Poprzez Stacje Zlewną 46 384 3
3. Ogółem 1 503 242 100