sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Gospodarka odpadami

Zestawienie wytworzonych odpadów w procesie oczyszczania ścieków w 2018r.

 Rodzaj odpadu/ Kod

Ilość rzeczywista

w [Mg]

 Skratki
19 08 01

 47,60

 Zawartość piaskowników
19 08 02

 26,53

 Komunalne osady ściekowe
19 08 05

 4558,25

 Razem odpady wytworzone w procesie
oczyszczania ścieków

 4632,38

 

Badania osadu:

- badanie z dnia 23.11.2020 - zobacz
- badanie z dnia 28.07.2020 - zobacz
- badanie z dnia 28.04.2020 - zobacz
- badanie z dnia 17.03.2020 - zobacz
- badanie z dnia 10.12.2019 - zobacz
- badanie z dnia 21.10.2019 - zobacz
- badanie z dnia 16.07.2019 - zobacz
- badanie z dnia 19.03.2019 - zobacz
- badanie z dnia 18.10.2018 - zobacz
- badanie z dnia 13.07.2018 - zobacz
- badanie z dnia 25.04.2018 - zobacz
- badanie z dnia 25.09.2017 - zobacz
- badanie z dnia 07.07.2017 - zobacz
- badanie z dnia 21.03.2017 - zobacz
- badanie z dnia 22.09.2016 - zobacz
- badanie z dnia 25.05.2016 - zobacz
- badanie z dnia 26.02.2016 - zobacz
- badanie z dnia 21.10.2015 - zobacz
- badanie z dnia 26.06.2015 - zobacz
- badanie z dnia 27.02.2015 - zobacz
- badanie z dnia 21.10.2014 - zobacz
- badanie z dnia 28.08.2014 - zobacz
- badanie z dnia 19.05.2014 - zobacz
- badanie z dnia 20.01.2014 - zobacz
- badanie z dnia 17.10.2013 - zobacz
- badanie z dnia 15.07.2013 - zobacz
- badanie z dnia 18.04.2013 - zobacz
- badanie z dnia 22.02.2013 - zobacz

- badanie z dnia 23.11.2020 - zobacz
- badanie z dnia 28.07.2020 - zobacz
- badanie z dnia 16.03.2020 - zobacz
- badanie z dnia 21.10.2019 - zobacz
- badanie z dnia 16.07.2019 - zobacz
- badanie z dnia 19.03.2019 - zobacz
- badanie z dnia 13.07.2018 - zobacz
- badanie z dnia 25.04.2018 - zobacz
- badanie z dnia 25.09.2017 - zobacz
- badanie z dnia 07.07.2017 - zobacz
- badanie z dnia 21.03.2017 - zobacz
- badanie z dnia 22.09.2016 - zobacz
- badanie z dnia 25.05.2016 - zobacz
- badanie z dnia 25.02.2016 - zobacz
- badanie z dnia 21.10.2015 - zobacz
- badanie z dnia 23.07.2015 - zobacz
- badanie z dnia 27.02.2015 - zobacz
- badanie z dnia 21.10.2014 - zobacz
- badanie z dnia 19.05.2014 - zobacz
- badanie z dnia 19.03.2014 - zobacz
- badanie z dnia 17.10.2013 - zobacz
- badanie z dnia 15.07.2013 - zobacz
- badanie z dnia 18.04.2013 - zobacz
- badanie z dnia 22.02.2013 - zobacz