sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Oczyszczalnia

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest w północnej części miasta Myszkowa na lewym brzegu rzeki Warty. Teren oczyszczalni położony jest na tarasie zalewowym o wysokości bezwzględnej 287.5 - 289.5 m npm. Działka oczyszczalni jest ogrodzona i zajmuje powierzchnię około 7.85ha. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie oczyszczonych ścieków do odnogi II rzeki Warty w km 782-065, w ilości Qśrd - 9000m3/d (Qmaxd - 15 000m3/d) oraz stanie i składzie nie przekraczającym wartości:

- Zawiesina ogólna - 35 mg/l
- BZT5 - 15 mgO2/l
- ChZTCr - 125 mgO2/l
- Azot ogólny - 15 mgN/l
- Fosfor ogólny - 2mgP/l

Oczyszczalnia sciekow w Myszkowie

 

ZWiK Sp. z o.o. działa na podstawie decyzji Starosty powiatu Myszkowskiego pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków z instalacji miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych OŚR.6341.39.2015, wydanego w dniu 25.08.2015r.