sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Suszarnia słoneczna

Ilość odwodnionych osadów w 2018r. – 4 986,65Mg  (797 811,82 kgsm):

  • 4 238,33Mg (681 497,28kgsm)osad odwodniony na prasie zostało przekazane do odzysku w procesie R3 zawartość suchej masy ok. 16,08%
  • 319,92Mg (116 314,54kgsm) z wsadu 748,32Mg po wysuszeniu w hali suszarniczej zostało przekazane do odzysku w procesie R3 zawartość suchej masy 36,36%
  • Łączna ilość odpadów przekazanych do odzysku to 4 558,25Mg (797 811,82kgsm)
    o średniej zawartości suchej masy w % - 17,50

 

podsumowanie Mg ksm

susz

Mg

redukcja
załadunek do hali 748,32 116 314,54 319,92 2,34

osad odwodniony na prasie

przekazany do zagospodarowania

 

4 238,33

 

681 497,28

   
łącznie  4 986,65 797 811,82    
zagospodarowano 4 558,25 797 811,82