sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Suszarnia słoneczna

Ilość odwodnionych osadów:

- 4 148,25 Mg (761 740,31 kgsm) 2014r. + osad odwodniony w 2013r. poddany suszeniu w 2014r. 40Mg (7 680,00 kgsm) 

  • z tego 3 562,27 Mg (654 665,31 kgsm) osad odwodniony na prasie, przekazane do odzysku w procesie R3. Zawatośc suchej masy ok. 21,1%
  • a 153,54 Mg (114 755,00 kgsm) z wsadu 625,98 Mg po wysuszeniu w hali suszarniczej zostało przekazane do odzysku w procesie R3. Zawatośc suchej masy ok. 74,74%

Łączna ilość odpadów przekazanych do odzysku to 3 715,81 Mg (769 420,31 kgsm) o średniej zawartości suchej masy w % - 20,71

podsumowanie Mg ksm

susz

Mg

redukcja
załadunek do hali 625,98 114 755 153,54 4,08

osad odwodniony na prasie

przekazany do zagospodarowania

3 562,27 654 665,31    
łącznie   769 420,31    
zagospodarowano 3 715,81 769 420,31