sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Zabezpiecz swój wodomierz

     W związku z okresem zimowym i  gwałtownymi spadkami temperatury, przypominamy swoim odbiorcom, że wodomierze zamontowane w nieogrzewanych pomieszczeniach w przypadku  mroźnej zimy mogą ulec zniszczeniu na skutek zamrożenia.  Dlatego, w okresie zimowym, należy podnieść nieco temperaturę w pomieszczeniach, gdzie zamontowane są liczniki, na przykład zamykając okna lub dogrzewając je.


Należy pamiętać również o zabezpieczeniu pozostałych instalacji wodociągowo – kanalizacyjnych w tym:
•    odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji i urządzeń wodociągowych  (w tym: wodomierzy) oraz kanalizacyjnych przed zamarznięciem wraz z wykonaniem stosownej izolacji
•    odwodnienia i oczyszczenia studzienek wodomierzowych oraz zaizolowania ich pokryw,
•    zabezpieczenia przed mrozem punktów czerpalnych zlokalizowanych na zewnątrz posesji.
Nie wykonanie wymienionych obowiązków i zabezpieczeń może być przyczyną awarii i strat (w tym: koniecznością wymiany zamrożonego wodomierza), których koszty obciążają odbiorców usług.