sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Zawiadomienie - Wywóz osadu

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Myszkowie zawiadamia mieszkańców, że w dniach od 15.05.2017r. do 20.05. 2017r. odbędzie się wywóz osadu z miejskiej oczyszczalni ścieków.