sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Ważna informacja dla klientów

          Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp .z o.o. o w Myszkowie informuje, że od dnia 17.10.2017 wymianę wodomierzy domowych na terenie miasta Myszkowa będzie realizowała firma zewnętrzna. Właściciele posesji o fakcie wymiany zostaną poinformowani w formie pisemnej lub telefonicznej.Wszelkie informacje w w/w sprawie udzielane są pod numerem telefonu 34 313-37-09 wew. 34. w godzinach od 700 do 1500.
W godzinach popołudniowych pod numerem firmy AA Instal Michał Mondraszek  - 665 715 103

Jednocześnie informujemy, że firma wymieniająca wodomierze posiada niezbędne upoważnienia i legitymacje które winna przedstawić właścicielowi posesji w trakcie realizacji robót.