sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

II Jesienne Spotkania Użytkowników Ujęć i Pomp Głębinowych - listopad 2017

          W dniach 14–15 listopada 2017 r., w Ośrodku „Orle Gniazdo Hucisko” położonym w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, odbyło się drugie Seminarium p.t. „Energooszczędna, systemowa eksploatacja ujęć i pomp głębinowych”. Seminarium było kontynuacją cyklu szkoleń i promocji poświęconych najnowszym rozwiązaniom technik i technologii związanych ze zmniejszeniem zużycia energii przy wydobyciu wód podziemnych. Wiodąca tematyką była w tym roku „Diagnostyka w eksploatacji ujęć i pomp głębinowych”.

 Cały artykuł dostępny tutaj