sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Zawiadomienie - Wywóz osadu z oczyszczalni

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Myszkowie zawiadamia mieszkańców, że w dniach od 01.08.2018r. do 03.08. 2018r. odbędzie się wywóz osadu z miejskiej oczyszczalni ścieków.