sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Certyfikat systemu zarządzania BHP

Certyfikat OHSAS

 

Wersja angielska certyfikatu

         Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Myszkowie w roku 2015 rozpoczął działania związane z wdrożeniem Systemu Zarządzania BHP zgodnego z Normą OHSAS 18001. Ustanowiono i wdrożono Politykę BHP oraz wiele procedur, które mają na celu poprawę warunków BHP w Zakładzie.
Po przeprowadzonych audytach wewnętrznych i zewnętrznych w marcu 2016r uzyskaliśmy Certyfikat Systemu Zarzadzania.