sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Akty prawne

 Najważniejsze dokumenty, na podstawie których świadczone są usługi w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków: