sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Cennik

Informujemy Odbiorców, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją GL.RET.070.7.141.2018.EK z dnia 07.05.2018r. zatwierdziło taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wode i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Myszkowa i Gminy Koziegłowy, które obowiązywać bedą od dnia 09.06.2018 do dnia 08.06.2021. Decyzja do pobrania tutaj.

Informacja o terminie wejścia w życie nowej taryfy - tutaj

 

Jeden metr wody