sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Jak załatwić sprawę

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 700-1500.
Pokój Nr 2 (parter),

 

Dział sprzedaży tel. 34 313-20-11 lub 34 313-37-08 wewn. 25, 26.

Interesanci przyjmowani są w niżej wymienionych sprawach związanych z działalnością spółki:

 1.  Wystawianie faktur za dostawę wody i przyjmowanie ścieków.
  2. Przyjmowanie oraz rozpatrywanie reklamacji za dostawę wody i przyjmowanie ścieków.
  3. Udzielanie wyjaśnień dotyczących wystawionych faktur.
  4. Przyjmowanie informacji o wskazaniach wodomierzy.
  5. Informowanie klientów o stanie zadłużenia.

 Interesantów przyjmują:
insp. d/s sprzedaży - Anna Stępień
insp. d/s sprzedaży - Beata Drzazga

 

Dział techniczny tel. 34 313-20-11 lub 34 313-37-08 wewn. 34

 1. Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
 2. Zgłaszanie zmian użytkownika lub właściciela posesji.
 3. Przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowych wskazaniach wodomierza, awarii wodomierzy.

 Interesantów przyjmuje:

insp. d/s gospodarki wodomierzowej i umów - Paweł Cygankiewicz

 

NUMER KONTA
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie
92 8279 0000 0100 2929 2001 0001

 

Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 730-1300.
Pokój Nr 1 (parter)