sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Wzory umów

Wzory obowiązujących w Zakładzie umów:

 

Wzór umowy na zaopatrzenie w wodę dla osób fizycznych - pobierz

Wzór umowy na zaopatrzenie w wodę dla osób prawnych  - pobierz

Wzór umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków bytowych dla osób fizycznych - pobierz

Wzór umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków bytowych dla osób prawnych - pobierz

Wzór umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków bytowych dla budynków wielolokalowych - pobierz

Wzór umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków bytowych dla zarządców nieruchomości - pobierz

Wzór umowy na odprowadzanie ścieków bytowych - woda własna - pobierz

Wzór umowy na odprowadzanie ścieków przemysłowych  - pobierz

Wzory umów - stacja zlewna - zobacz