sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Zgłaszanie awarii

Awarię sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej można zgłaszać dzwoniąc na numer:

  • 34 313-20-11
  • 34 313-37-08

Zgłoszenie awarii powinno zawierać:

  • adres
  • krótki opis miejsca awarii
  • imię i nazwisko osoby zgłaszającej

 

Awarie wodociągowe i kanalizacyjne występujące na instalacji wewnętrznej należy zgłaszać administratorowi budynku.