sekretariat@zwik-myszkow.pl   tel. 34 313-20-11  / 34 313-37-08  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.

w Myszkowie ul. Okrzei 140

Ceny - usługi dodatkowe

Ceny obowiązujące od 01.02.2016

                                      Wyszczególnienie                                                  

Jednostka

miary

 Cena w zł
(netto)

 Udrażnianie przewodów kanalizacyjnych urządzeniem "DIBO 400-R" (każda rozpoczęta godzina)

godz.

134,31

 Udrażnianie przewodów kanalizacyjnych urządzeniem PYTON 150/100 (każda rozpoczęta godzina)

godz.

153,61

 Dojazd samochodem poza granice miasta (cena 1 km)

km

2,5

 Wymiana podwodomierza na życzenie odbiorcy

usługa

84,71

 Zakręcenie lub odkręcenie zasuwy "przyłączeniowej" nażyczenie Odbiorcy na okres powyżej 1 dnia

(z wyjątkiem czasu niezbędnego do usunięcia awarii

usługa

55,28

 Montaż zestawu wodomierza/podwodomierza na instalacji wewnętrznej na zlecenie Odbiorcy

usługa

wg. kalkulacji wynikowej

 Plombowanie zestawu podwodomierza do wody bezpowrotnie zużytej szt 55,28

Wypożyczenie stojaka hydrantowego z wodomierzem do poboru wody z hydrantu p.poż

 

- dowóz stojaka przez Pogotowia Wodociągowego

-wynajem "stojaka" na okres 30 dni

-wynajem "stojaka" po upływie 30 dni

- zużycie wody wg wskazań wodomierza

 

usługa

okres

dniówka

 

 55,28

150,00

4,00/dzień

wg. przyjętych taryf

 

- Ceny określają koszt usług wykonywanych na terenie gminy Myszków łącznie z kosztem dojazdu na miejsce wykonania usługi.

- Tam gdzie jednostką jest jest godzina opłata będzie naliczana wg zasady - każde rozpoczęcie pierwszej godziny praz rozliczane jest jako pełna

godzina a rozliczenie każdej następnej godziny będzie rozliczane z dokłądnością do 0,5 godz.

- Cennik nie dotyczy cen ustalonych w postępowaniach przetargowych i negocjacyjnych.

- Czynności montażu zasuwy przyłączeniowej wykonywane są w ramach kosztów działania ZWiK natomiast po stronie ubiegającego się

o przyłączenie jest prawidłowe zabezpieczenie wykopów.

 

Dla przyjęcia usług od osób prywatnych niezbędne jest pisemne zlecenie z podpisem osoby zgłaszającej z oświadczeniem o zapoznaniu

się z obowiązującym cennikiem.

 

Dla przyjęcia usługi od osób prawnych niezbędne jest:

- pisemne zlecenie z podpisem osoby zgłaszającej z oświadczeniem o zapoznaniu się z obowiązującym cennikiem

- Kopia dokumentu rejestracji w KRS

- Kopia dokumentu o nadaniu NIP

- Kopia dokumentu o nadaniu numeru REGON