Informacja dotycząca cen przyłączy wodociągowych

Odpowiadając na wniosek Pana Radnego Tomasza Załęckiego złożonego na sesji Rady Miasta Myszkowa w dniu 06.02.2020r. w sprawie cen przyłączy wodociągowych i promocji stosowanych przez Spółkę oraz prośbą o zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej Zakładu, uprzejmie informuję:

 

Realizację budowy przyłączy wodociągowych reguluje Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1437) Art. 15.2: „Realizacja budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzeń pomiarowych zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci”

Koszty budowy przyłącza uzależnione są od:

 • długości przyłącza,
 • materiału, z którego jest wykonane przyłącze oraz jego średnicy,
 • geologii (woda gruntowa, piaski, iły),
 • lokalizacji wodociągu (czy jest po stronie działki, gdzie ma być wykonywane przyłącze czy też po drugiej stronie ulicy),
 • rodzaju nawierzchni w pasie drogowym, w której jest wodociąg,
 • kosztów dokumentacji (mapy, projekt, uzgodnienia),
 • kosztów robocizny i sprzętu niezbędnego przy budowie przyłącza,
 • geodezji (inwentaryzacja powykonawcza),
 • czy w miejscu zabudowy istnieje możliwość zamontowania zestawu wodomierzowego w budynku czy w studni,
 • gęstości uzbrojenia terenu (płatne nadzory właścicieli, konieczność ręcznych przekopów kontrolnych).

ZWiK nie pobiera żadnych opłat od ubiegających się o budowę przyłącza (bezpłatnie wydawane są warunki techniczne, odbiory techniczne, nawiercenie wodociągu wraz z montażem materiału – obejma z zasuwą, obudowa trzpienia, skrzynka, tabliczka informacyjna).

W Spółce obowiązują zasady, według których na podstawie przedłożonej dokumentacji technicznej przyłącza – Dział Techniczny sporządza nieodpłatnie kosztorysy wykonania podłączenia do sieci.

Reasumując: zapraszam Pana Radnego w dogodnym dla Pana terminie do siedziby ZWiK, celem zapoznania się z problematyką wodociągowo-kanalizacyjną. Jestem do Pana dyspozycji.

Licząc na niezawodny udział mam nadzieję, że moja propozycja i serdeczne zaproszenie nie jest przejawem mojej naiwności.

Z poważaniem,

Ryszard Woszczyk

Prezes Zarządu ZWiK Sp. z o.o. w Myszkowie

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Myszkowie

 • Myszków
  ul. Okrzei 140
 • tel: 34 313-20-11
 • tel: 34 313-37-10
 • sekretariat@zwik-myszkow.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 34 313-20-11
e-mail: sekretariat@zwik-myszkow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony