Procedury dostarczania wody do celów socjalno-bytowych dla mieszkańców miasta Myszkowa w okresie stanu epidemii COVID-19 oraz suszy hydrologicznej.

Nadrzędnością stosowania przedmiotowych procedur są standardy świadczonych usług przez ZWIK Myszków Sp. z o.o. określone w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Myszków zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta nr LVI/433/18 z dnia 8 listopada 2018r.

 

 1. Dostarczanie wody w ramach zarządzanie kryzysowego m. Myszków odbywa się zgodnie ze zleceniem Gminy Myszków. Rozliczenie usługi za dostawę wody nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT zgodnie z załączonym cennikiem usługi dostawy wody świadczonej przez ZWiK Myszków.
  1.  dostawa jest możliwa w dni robocze w godzinach 7.30-9.00; 13.30-15.30 i 20.00-21.30;
  2. miejsce (punkt) do którego będzie dostarczana woda (przygotowany przez właściciela posesji zbiornik) powinno zapewniać dojazd pojazdu ZWiK i zrzut wody;
  3. koordynatorem powyższych działań ze strony Gminy Myszków będzie Komendant Straży Miejskiej w Myszkowie
 2. ZWiK Myszków udostępnia od poniedziałku do piątku w godzinach 700-1500 punkt umożliwiający zakup wody na terenie Zakładu przy ul. Okrzei 140 także w 5 litrowych opakowaniach jednorazowych. Pobór wody z tego punktu jest ewidencjonowany w Biurze Obsługi Klienta. Rozliczenie za pobór wody nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT – zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem zatwierdzonym decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją nr GL.RZT.70.89.2021 z dnia 21.05.2021r. Płatności można dokonać w kasie Zakładu.
 3. ZWiK Myszków realizuje dowóz wody na pisemne zlecenie właściciela posesji, z oświadczeniem o zapoznaniu się z obowiązującym cennikiem. Miejsce (punkt), do którego będzie dostarczana woda (przygotowany przez właściciela posesji zbiornik) powinno zapewniać dojazd pojazdu ZWiK i zrzut wody. Rozliczenie za dostawę wody nastąpi na podstawie wystawionej faktury VAT zgodnie z załączonym cennikiem usługi dostawy wody świadczonej przez ZWiK Myszków.

ZWiK Myszków zastrzega sobie w sytuacjach awaryjnych zmianę dnia i godziny ustalonej dostawy wody.

Spółka i Gmina nie odpowiada za stan sanitarny pojemników, które posiadają właściciele posesji oraz jakość wody przetrzymywanej po jej dostarczeniu.

 Zarząd Spółki

CENNIK DOSTAWY WODY przez ZWiK MYSZKÓW

 •  Koszt obsługi: 47,50 zł (netto)

 • Stawka za 1 kilometr: 2,50 zł (netto)

ODLEGŁOŚĆ

KOSZT NETTO w zł

(stawka VAT: 23%)

do 5 km

72,50 zł netto (+23% VAT)

do 10 km

97,50 zł netto (+23% VAT)

 

*Dla usług wykonywanych na zlecenie Gminy Myszków stosowane są następujące bonifikaty:

 • 60% na dostawę wody do posesji, na których wystąpił zanik wody w studni;
 • 80% na dostawę wody dla posesji wskazanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie.

*Do podanej kwoty należy doliczyć koszt wody zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem zatwierdzonym decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzją nr GL.RZT.70.89.2021 z dnia 21.05.2021r.