Slider

Procedury dostarczania wody do celów socjalno-bytowych dla mieszkańców miasta Myszkowa w okresie stanu epidemii COVID-19 oraz suszy hydrologicznej.

Nadrzędnością stosowania przedmiotowych procedur są standardy świadczonych usług przez ZWIK Myszków Sp. z o.o. określone w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Myszków zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta nr LVI/433/18 z dnia 8 listopada 2018r.

Informacja dotycząca cen przyłączy wodociągowych

Odpowiadając na wniosek Pana Radnego Tomasza Załęckiego złożonego na sesji Rady Miasta Myszkowa w dniu 06.02.2020r. w sprawie cen przyłączy wodociągowych i promocji stosowanych przez Spółkę oraz prośbą o zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej Zakładu, uprzejmie informuję:

Odbiorco zabezpiecz swój wodomierz

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. przypomina swoim Odbiorcom o obowiązku zabezpieczenia wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz wodomierza przed działaniem niskich temperatur. Pozwoli to uniknąć zamarznięcia wody w instalacji lub wodomierzu na skutek, których może dojść do przerw w dostawie wody jak również do zalania nieruchomości.

Portal Miasta Myszków
Portal Powiatu Myszkowskiego
Przewiń w lewo
Przewiń w prawo
Slider

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Myszkowie

  • Myszków
    ul. Okrzei 140
  • tel: 34 313-20-11
  • tel: 34 313-37-10
  • sekretariat@zwik-myszkow.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 34 313-20-11
e-mail: sekretariat@zwik-myszkow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony