Slider

Od grudnia 2023 nowe ceny usług dodatkowych

Zgodnie z Uchwałą Nr 18/2023 i Uchwałą Nr 19/2023 Zarządu Spółki od 01.12.2023r. obowiązują nowe ceny za usługi wykonywane przez Spółkę oraz nowe ceny za oczyszczanie nieczystości ciekłych dostarczanych pojazdami asenizacyjnymi do Stacji Zlewnej.

 

Decyzja w sprawie taryf na lata 2021-2023

Decyzja w sprawie zatwierdzenie taryf na lata 2021-2023

Informacja dotycząca cen przyłączy wodociągowych

Odpowiadając na wniosek Pana Radnego Tomasza Załęckiego złożonego na sesji Rady Miasta Myszkowa w dniu 06.02.2020r. w sprawie cen przyłączy wodociągowych i promocji stosowanych przez Spółkę oraz prośbą o zamieszczenie odpowiedzi na stronie internetowej Zakładu, uprzejmie informuję:

Uwaga!!! Zmiana funkcjonowania kasy

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie uprzejmie informuje, że kasa w siedzibie Spółki od dnia 13.09.2021r. czynna jest wyłącznie w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 14:00.

Procedury dostarczania wody do celów socjalno-bytowych dla mieszkańców miasta Myszkowa w okresie stanu epidemii COVID-19 oraz suszy hydrologicznej.

Nadrzędnością stosowania przedmiotowych procedur są standardy świadczonych usług przez ZWIK Myszków Sp. z o.o. określone w Regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Myszków zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta nr LVI/433/18 z dnia 8 listopada 2018r.

Portal Miasta Myszków
Portal Powiatu Myszkowskiego
Przewiń w lewo
Przewiń w prawo
Slider

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Myszkowie

  • Myszków
    ul. Okrzei 140
  • tel: 34 313-20-11
  • tel: 34 313-37-10
  • sekretariat@zwik-myszkow.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 34 313-20-11
e-mail: sekretariat@zwik-myszkow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony