Rozliczenia i odczyty

Sposób rozliczania

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Myszkowie rozlicza się odbiorcami za dostawy i usługi w jednomiesięcznych lub dwumiesięcznych okresach obrachunkowych. Dwumiesięczny okres obrachunkowy obejmuje wszystkich odbiorców zamieszkujących na prywatnych posesjach wykorzystujących wodę jedynie do celów bytowych. Jednomiesięczny okres obrachunkowy obejmuje posesje należące do odbiorców prowadzących działalność gospodarczą na teranie miasta Myszkowa. W zależności od sposobu rozliczania wysokość opłaty abonamentowej ulega zmianie wg obowiązującego w danym roku cennika usług.

Odczyt wodomierzy przez inkasentów

Nasi Inkasenci dokonują odczytów wodomierzy z częstotliwościową wynikającą ze sposobu rozliczania określonego w umówię na dostawę wody lub/i odprowadzanie ścieków tj. co miesiąc lub co dwa miesiące. W przypadku comiesięcznego rozliczania Inkasent odczytuje stan wodomierza na posesji jednak nie wystawia faktury oraz nie pobiera opłaty od odbiorcy. Na podstawie dokonanego odczytu faktura sporządzana jest przez Dział Obsługi Klienta ZWiK i wysyłana pocztą do odbiorcy. W dwumiesięcznym okresie obrachunkowym Inkasent dokonuje odczytów w zależności od ulicy w miesiące parzyste lub nieparzyste. Podczas odczytu inkasent drukuje fakturę, którą w razie życzenia można u niego uregulować w przeciwnym razie termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty wystawienia. Jeśli Inkasent nie zastanie odbiorcy na posesji zostawia wiadomość z prośba o niezwłoczne podanie stanu wodomierza. Wskazanie wodomierza można podać osobiście, telefonicznie lub przez formularz na stronie internetowej Zakładu. W przypadku gdy, Odbiorca nie poda wskazania wodomierza faktura zastanie wystawiona na podstawie prognozy obliczonej ze średniego zużycia z poprzednich miesięcy obrachunkowych.

Uwaga

Informujemy, iż odnotowano przypadki osób podających się za Inkasentów próbujących wyłudzić pieniądze. W związku z tym prosimy pamiętać, iż każdy z Inkasentów posiada legitymację służbową którą zobowiązany jest okazać. Inkasenci posiadają przypisane ulice na których dokonują odczytów, zatem w przypadku wątpliwości czy dana osoba jest pracownikiem ZWiK Myszków można to potwierdzić telefonicznie. Ponadto Inkasent może pobrać gotówkę jedynie po wydrukowaniu faktury na której ten fakt potwierdza. Należy pamiętać, że Inkasent może pobrać gotówkę jedynie za fakturę wystawioną na miejscu u Odbiorcy, nie można u niego uregulować faktury wystawionej przez Dział Obsługi Klienta (format A4 z nr faktury zaczynający się od WOD/) Fakturę za dostawę wody i/lub odbiór ścieków można również otrzymać w siedzibie naszego zakładu przy ul. Okrzei 140 w Myszkowie w Dziale Obsługi Klienta pok. nr 2 w godz od 700 do 1450.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Myszkowie

  • Myszków
    ul. Okrzei 140
  • tel: 34 313-20-11
  • tel: 34 313-37-10
  • sekretariat@zwik-myszkow.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 34 313-20-11
e-mail: sekretariat@zwik-myszkow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony