Analizy laboratoryjne

Ceny obowiązujące od 01.10.2019
WyszczególnienieCena w zł. (netto)
Azot amonowy 49,98
Azot ogólny 80,58
Azot azotynowy 49,12
Azot azotanowy 47,99
BZT5 47,57
ChZT Cr 57,99
Chlorki 38,77
Ekstrakt eterowy 160,26
Fosforany 69,49
Fosfor ogólny 69,49
Kwas org. 68,56
Odczyn pH 13,53
Pobór prób 47,26
Substancje mineralne 84,41
Sucha masa osadu 26,72
Sucha pozostałość 56,41
Żelazo ogólne 15,50
Temperatura 13,53
Tlen rozpuszczony 13,53
Zawiesina ogólna 36,82
Siarczany 44,31
Bakterie coli 49,78
Dojazd na miejsce wykonania próby w mieście (zł/km) 0,8358
Dojazd na miejsce wykonania próby poza miastem (zł/km) 2,50