Nowe ceny wody

Wartości cen i stawek opłat za dostarczona wodę w taryfie na okres od 22.06.2021r. do 21.06.2022r.
NrTaryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena w zł. nettoCena w zł. z VAT
WGr1 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - faktura papierowa Cena za m3 dostarczonej wody 4,19 4,53
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c  11,37  12,28
WGr2 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług w budynkach wielolokalowych z zarządcami, z którymi Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym - faktura papierowa Cena za m3 dostarczonej wody 4,19 4,53
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c  5,55  5,99
WGr3 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych norm - faktura papierowa Cena za m3 dostarczonej wody 4,19 4,53
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c  6,41 6,92
WGr4 Podmioty gospodarcze, podmioty publiczne - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - faktura papierowa Cena za m3 dostarczonej wody 4,22 4,56
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 8,46  9,14
WGr5 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - e-faktura Cena za m3 dostarczonej wody 4,19 4,53
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c  9,72  10,50
WGr6 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług w budynkach wielolokalowych z zarządcami, z którymi Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym - e-faktura Cena za m3 dostarczonej wody 4,19 4,53
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c  3,90  4,21
WGr7 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych norm - e-faktura Cena za m3 dostarczonej wody 4,19 4,53
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c  4,76  5,14
WGr8 Podmioty gospodarcze, podmioty publiczne - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - e-faktura  Cena za m3 dostarczonej wody 4,22 4,56
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c  6,81  7,35