Informacje ogólne

Biuro Obsługi Klienta (Dział Sprzedaży) czynne od poniedziałku do piątku w godz. od 700-1500.
Pokój Nr 2 (parter),

Dział sprzedaży tel. 34 313-20-11 lub 34 313-37-08 wewn. 25, 26.

Interesanci przyjmowani są w niżej wymienionych sprawach związanych z działalnością spółki:

  1. Wystawianie faktur za dostawę wody i przyjmowanie ścieków.
  2. Przyjmowanie oraz rozpatrywanie reklamacji za dostawę wody i przyjmowanie ścieków.
  3. Udzielanie wyjaśnień dotyczących wystawionych faktur.
  4. Przyjmowanie informacji o wskazaniach wodomierzy.
  5. Informowanie klientów o stanie zadłużenia.

 Interesantów przyjmują:
insp. d/s sprzedaży - Anna Stępień
insp. d/s sprzedaży - Beata Drzazga

Dział techniczny tel. 34 313-20-11 lub 34 313-37-09 wewn. 34

  1. Zawieranie umów na dostawę wody i odprowadzanie ścieków.
  2. Zgłaszanie zmian użytkownika lub właściciela posesji.
  3. Przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowych wskazaniach wodomierza, awarii wodomierzy.

 Interesantów przyjmuje:

insp. d/s gospodarki wodomierzowej i umów - Paweł Cygankiewicz

NUMER KONTA
Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie
92 8279 0000 0100 2929 2001 0001

Kasa czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 730-1300.
Pokój Nr 1 (parter)