Zgłoś nielegalne podłączenie

Nasze Przedsiębiorstwo jak i wiele innych w całej Polsce boryka się z problemem nielegalnego poboru wody oraz nielegalnego odprowadzania ścieków. Nielegalne użytkowanie sieci wodociągowo - kanalizacyjnych generuje koszty które z kolei wpływają na cenę wody i ścieków. Zatem Odbiorcy posiadający umowę i uczciwie korzystający z usług ZWiK w Myszkowie, płacą nie tylko z siebie, ale w ostatecznym rozrachunku również za tych którzy nielegalnie pobierają wodę lub nielegalnie odprowadzają ścieki.

Przypominamy, że:

 • z nielegalnym poborem wody mamy do czynienia w następujących sytuacjach (art. 28 ust. 1-2 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006 rok, nr 123, poz. 858):
 • poboru wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy
 • poboru wody przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

W związku z powyższym, jeśli posiadacie Państwo wiedzę o nielegalnym poborze wody czy też zrzucaniu ścieków lub byli tego świadkami prosimy o poinformowanie naszego Zakładu o tym fakcie poprzez poniższy formularz lub telefonicznie tel. 34 313-20-11 – (przekazane wiadomości są anonimowe).

Należy pamiętać że zgodnie z art. 304 § 1 Kodeku Postępowania Karnego „każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję” oraz zgodnie z art. 304 § 2 „Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa”.

Sankcje za nielegalne pobieranie wody lub odprowadzanie ściegów przewidziane ustawowo to:

 • Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5.000 zł.
 • Kto zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, podlega karze grzywny do 5.000 zł
 • Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10.000 zł.
 • Orzekanie w sprawach o czyny, o których powyżej mowa następuje na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.”

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Myszkowie

 • Myszków
  ul. Okrzei 140
 • tel: 34 313-20-11
 • tel: 34 313-37-10
 • sekretariat@zwik-myszkow.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 34 313-20-11
e-mail: sekretariat@zwik-myszkow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony