Montaż wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej (ogródek)

Odbiorcy których posesje posiadają podłączenie do kanalizacji sanitarnej mają możliwość zamontowania dodatkowego wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą czyli taka z której nie powstają ścieki (np. podlewanie ogrodu), dzięki temu nie jest naliczana opłata za ścieki nie zrzucone do kanalizacji.

Rozliczenia z takiego wodomierza odbywają się w okresie wegetacji roślin. W celu zamontowania wodomierza należy wystąpić do ZWiK Sp. z o.o. z pisemnym wnioskiem o wydanie warunków technicznych na zamontowanie dodatkowego wodomierza na podstawie którego Spółka określi warunki techniczne jego instalacji.

Na podstawie wydanych warunków Odbiorca wykonuje kompletne podejście wodomierzowe wraz z wodomierzem który jest jego własnością.

Następnie Odbiorca zgłasza gotowość do zaplombowania wodomierza (koszt pierwszego plombowania wg cennika usług) podczas którego spisany zostaje protokół plombowania który jest podstawą do prowadzenia rozliczeń na podstawie tego wodomierza z Odbiorcą. Za obsługę wodomierza nie są pobierane dodatkowe koszty.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Załącznikiem nr 6 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 5 poz. 29) - okres ważności dowodu legalizacji wodomierza wynosi 5 lat i jest liczony od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym legalizacja została dokonana. Istotne jest, że zgodnie z §33 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r. W sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz.836) - to właściciel urządzenia ma obowiązek dbania o odnawianie legalizacji swojego wodomierza indywidualnego.

Standardowo do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej zaleca się wodomierz o średnicy nominalna DN 15mm (=1/2 cala). Prosimy o zwrócenie uwagi podczas zakupu wodomierza na datę jego produkcji, gdyż każdy wodomierz zgodnie z prawem ma 5 letni okres legalizacji.

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza na instalacji do podlewania prosimy o przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb podlewania, kosztów związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z wodomierzem, oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach. W praktyce okazuje się nieraz, że Odbiorcy w ciągu 5 letniego okresu odliczają kilka m3 ścieków.

Należy pamiętać, o kosztach przystosowania instalacji do montażu wodomierza. Natomiast sam wodomierz mierzący wodę bezpowrotnie zużytą również zobowiązany jest zakupić Odbiorca na własny koszt ponadto zgodnie z obowiązującymi przepisami co 5 lat należy go wymieniać. Odbiorca pokrywa również koszt plombowania wodomierza zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Myszkowie

  • Myszków
    ul. Okrzei 140
  • tel: 34 313-20-11
  • tel: 34 313-37-10
  • sekretariat@zwik-myszkow.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 34 313-20-11
e-mail: sekretariat@zwik-myszkow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony