Deklaracja dostępności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Skorek.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 34 3132011

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Robert Chądzyński
 • Adres: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Myszkowie
  Myszków
  ul. Okrzei 140
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 34 3132011

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie posiada obiekty na terenie Myszkowa w tym obiekty infrastruktury technicznej niedostępne dla klientów. Niektóre obiekty posiadają bariery architektoniczne utrudniające dostęp osób z niepełnosprawnością ruchową.

Siedziba główna przy ul. Okrzei 140, 42-300 Myszków

Budynek posiadają bariery architektoniczne utrudniające dostęp osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku prowadzi wejście główne znajdujące się parterze ze schodami. Przy schodach znajduje się wjazd dla niepełnosprawnych.

Na parterze budynku znajdują się:

 • Kasa
 • Dział Sprzedaży,
 • Dział Techniczny.

W budynku nie ma toalety przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Pomieszczenia Sekretariatu, Biuro Zarządu, Dyrektora ds. Technicznych, Kierownika Działu Sieci WOD-KAN i Ujęć Wody, Inspektora ds. pracowniczych, znajdują się na piętrze budynku. W budynku nie ma windy.

Na parkingu przed budynkiem wyznaczone są dwa miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braillea ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Myszkowie

 • Myszków
  ul. Okrzei 140
 • tel: 34 313-20-11
 • tel: 34 313-37-10
 • sekretariat@zwik-myszkow.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 34 313-20-11
e-mail: sekretariat@zwik-myszkow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony