Jakość wody

WYNIKI BADAŃ WODY - ROK 2021

UJĘCIE WYSZYŃSKIEGO

UJĘCIE PIŁSUDSKIEGO

UJĘCIE PALMOWA

UJĘCIE OSIŃSKA GÓRA

UJĘCIE KOŚCIUSZKI

ZBIORNIK OSIŃSKA GÓRA

ZBIORNIK PALMOWA

 

Ocena jakości wody sporządzona na podstawie wyników badań próbek wody na terenie miasta Myszkowa za lata 2015 -2020

 

Twardość wody - jednostki i sposób przeliczania 

Kalkulator do przeliczania jednostek twardości wody 

Wyniki badań wody (promieniotwórczość) - 23.05.2017