Gospodarka odpadami

Zestawienie wytworzonych odpadów w procesie oczyszczania ścieków w 2020r.

 

Rodzaj odpadu/ KodIlość rzeczywista w [Mg]
Skratki 19 08 01 49,98
Zawartośc piaskowników 19 08 02 22,34
Komunalne osady ściekowe 19 08 05 4141,46
Razem odpady wytworzone w procesie oczyszczania ścieków 4213,78

 

Ilość odwodnionych osadów w 2020r. – 4 297,47Mg  (886 358,10 kgsm, 20,62%sm)

  • 3 863,42 Mg (808 228,9kgsm) osad odwodniony na prasie zostało przekazane do odzysku w procesie  R 10 zawartość suchej masy ok. 20,92%
  • 278,04 Mg (78 129,20kgsm) z wsadu 352,25Mg po wysuszeniu w hali suszarniczej zostało przekazane do odzysku w procesie R10 zawartość suchej masy 28,09%
  • Łączna ilość odpadów przekazanych do odzysku to 4 141,46Mg (886 358,10kgsm) o średniej zawartości suchej masy w % - 21,37