Hydrogeologia

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Myszkowie zaopatruje w wodę pitną miasto Myszków z ujęć głębinowych, zlokalizowanych w różnych punktach miasta. Ujęcia te bazują na poziomie wodonośnym serii węglanowej triasu, wykształconym jako spękane, zeszczelinowacone i skrasowiałe (czasem kawerniste) dolomity i wapienie, stratygraficznie należące do triasu środkowego, tzw. wapienia muszlowego oraz najwyższego triasu dolnego tzw. retu.

Zwierciadło wód tego poziomu w rejonie Myszkowa jest przeważnie napięte, gdyż utwory wodonośne przykrywa tu dość miąższa warstwa ilastych osadów triasu górnego - tzw. kajpru, które stanowią doskonałą naturalną barierę dla przenikania w głąb ewentualnych zanieczyszczeń z powierzchni terenu wskutek infiltracji wód opadowych. Tylko lokalnie zwierciadło wody podziemnej w serii węglanowej triasu - w wyniku odpowiedniej konfiguracji terenu czy też odmiennego profilu geologicznego (brak lub niewielka miąższość nieprzepuszczalnych warstw napinających) - bywa niemal swobodne. Studnie głębinowe ujmujące wody z tego poziomu cechują się dobrą a nawet bardzo dobrą wydajnością - przeważnie kilkadziesiąt m3/h. Skład fizyko-chemiczny wód z serii węglanowej triasu jest jednym z najbardziej optymalnych w kraju - w zdecydowanej większości nie wymagają one żadnego uzdatniania (szczególnie cenna dla zdrowia ludzkiego jest niska zawartość chlorków w tych wodach a także relacja jonów wapnia do magnezu zbliżona do stosunku 2:1). Obszar Myszkowa pod względem hydrogeologicznym zawiera się w ramach tzw. Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 327 >>Lubliniec - Myszków<<, a więc jednostki hydrogeologicznej o randze krajowej, która powinna być przedmiotem największej troski mieszkańców tego regionu i jednocześnie konsumentów tych wód.

Podstawowe kryteria zakwalifikowania jednostki hydrogeologicznej jako Głównego Zbiornika Wód Podziemnych są następujące:

  • wydajność pojedynczego otworu studziennego - > 70 m3/h
  • możliwości budowy ujęcia o wydajności - > 10 000 m3/d
  • wodoprzewodność (przewodność hydrauliczna: T = k . m; gdzie: k - współczynnik filtracji [m/h], m - miąższość warstwy wodonośnej [m]) - > 10 m2/h
  • jakość wody - klasa I.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Myszkowie

  • Myszków
    ul. Okrzei 140
  • tel: 34 313-20-11
  • tel: 34 313-37-10
  • sekretariat@zwik-myszkow.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 34 313-20-11
e-mail: sekretariat@zwik-myszkow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony