Usługi dodatkowe

Ceny obowiązujące od 01.12.2023
Lp.WyszczególnienieJednostka miaryCena w zł. (netto)
1 Udrażnianie i czyszczenie przewodów kanalizacyjnych samochodem typu WUKO godz.

480,00 - pierwsza godzina*

400,00 - każda następna godzina*

2 Udrażnianie przewodów kanalizacyjnych urządzeniem PYTON 150/100 (każda rozpoczęta godzina) godz. 258,09*
3 Wymiana podwodomierza na życzenie odbiorcy usługa 154,67
4 Zakręcenie zasuwy domowej na życzenie Odbiorcy na okres powyżej 1 dnia (z wyjątkiem czasu niezbędnego do usunięcia awarii) usługa 89,29
5 Odkręcenie zasuwy domowej na życzenie Odbiorcy po okresie powyżej 1 dnia (z wyjątkiem czasu niezbędnego do usunięcia awarii) usługa 89,29
6 Jednorazowy dowóz wody (bez ceny wody) w pojemniku 1000 litrów na terenie Myszkowa (pojemniki zabezpiecza odbiorca we własnym zakresie) usługa 149,14
7 Montaż zestawu wodomierza/podwodomierza na instalacji wewnętrznej na zlecenie Odbiorcy usługa wg kalkulacji wynikowej
8 Wypożyczenie stojaka hydrantowego lub urządzenia hydrantowego z wodomierzem do poboru wody z hydrantu p.poż.
 • dowóz stojaka przez Pogotowia Wodociągowego
 • wynajem "stojaka" na okres 30 dni
 • wynajem "stojaka" po upływie 30 dni
 • zużycie wody wg wskazań wodomierza
usługa
okres
dniówka
89,29
150,00
5,00/dzień
9 Plombowanie zestawu podwodomierza do wody bezpowrotnie zużytej szt. 89,29
10 Przywrócenie dostaw wody odbiorcy (bez wykopu) po uregulowaniu należności usługa 89,29
11 Przywrócenie dostaw wody poprzez uruchomienie przyłącza wodociągowego po trwałym odcięciu od sieci (z wykopem) usługa 581,20
12 Opracowanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do nieruchomości posiadającej doprowadzony do granicy działki tzw. „sięgacz” 1 szt. 380,00
13 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego lub wodociągowego usługa wg kalkulacji wynikowej
14 Uzgodnienie dokumentacji projektowej niezwiązanej z siecią wod-kan (skala 1:500) szt.

1 strona A4 - 100,00

każda kolejna strona A4 + 30,00

15 Nadzór branżowy nad pracami firm zewnętrznych kolidującymi z siecią wod-kan (wg czasu spędzonego na budowie) godz. 83,00

* do ceny usług wykonywanych w godzinach 2200-700 i w dni wolne od pracy oraz święta dolicza się 50% wartości usługi.
* do usług świadczonych poza granicami Gminy Myszków doliczany jest dojazd w wysokości 8,00 zł/km. Odległość liczona jest od siedziby ZWiK Myszków.

 

 • Podane kwoty są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z przepisami. Na mocy ustawy art 41 ust. 12 ustawy o VAT oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie stawek VAT, obniżoną stawkę 8% stosuje się do usług dotyczących obiektów zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, tj.: budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2 oraz lokali mieszkalnych , których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2. W pozostałym zakresie stawka podatku VAT wynosi 23%. W razie zmiany przepisów prawa zostanie doliczony podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.
 • Tam gdzie jednostką jest godzina opłata będzie naliczana wg zasady – każde rozpoczęcie pierwszej godziny prac rozliczane jest jako pełna godzina, a rozliczenie każdej następnej godziny będzie rozliczane z dokładnością do 0,5 godziny.
 • Brak możliwości rozpoczęcia wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje naliczeniem opłat za dojazd (łącznie z powrotem do siedziby Zakładu)
 • Ceny określają koszt usług wykonywanych na terenie Gminy Myszków łącznie z kosztem dojazdu na miejsce wykonania usługi.
 • Usługi przedstawione w niniejszym cenniku realizowane będą po uprzednim zabezpieczeniu potrzeb własnych ZWiK Sp. z o. o. Myszków.
 • Czynności montażu zasuwy przyłączeniowej wykonywane są w ramach kosztów działania ZWiK Sp. z o. o. Myszków, natomiast po stronie ubiegającego się o przyłączenie jest prawidłowe zabezpieczenie wykopów.
 • Cennik nie dotyczy cen ustalanych w postępowaniach przetargowych i negocjacyjnych.
 • Dla przyjęcia usługi od osób fizycznych niezbędne jest pisemne zlecenie z podpisem osoby zgłaszającej z oświadczeniem o zapoznaniu się z obowiązującym cennikiem.
 • Dla przyjęcia usługi od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezbędne jest pisemne zlecenie z podpisem osoby zgłaszającej z oświadczeniem o zapoznaniu się z obowiązującym cennikiem.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Myszkowie

 • Myszków
  ul. Okrzei 140
 • tel: 34 313-20-11
 • tel: 34 313-37-10
 • sekretariat@zwik-myszkow.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 34 313-20-11
e-mail: sekretariat@zwik-myszkow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony