Usługi dodatkowe

Ceny obowiązujące od 21.01.2021
Lp.WyszczególnienieJednostka miaryCena w zł. (netto)
1 Udrażnianie przewodów kanalizacyjnych urządzeniem "DIBO 400-R" (każda rozpoczęta godzina) godz. 211,27
2 Udrażnianie przewodów kanalizacyjnych urządzeniem PYTON 150/100 (każda rozpoczęta godzina) godz. 226,15
3 Dojazd samochodem poza granice miasta (cena 1 km) km 2,5
4 Wymiana podwodomierza na życzenie odbiorcy usługa 130,91
5 Zakręcenie lub odkręcenie zasuwy "przyłączeniowej" nażyczenie Odbiorcy na okres powyżej 1 dnia (z wyjątkiem czasu niezbędnego do usunięcia awarii) usługa 79,09
6 Odkręcenie zasuwy "przyłączeniowej" nażyczenie Odbiorcy na okres powyżej 1 dnia (z wyjątkiem czasu niezbędnego do usunięcia awarii) usługa 79,09
7 Jednorazowy dowóz wody (bez ceny wody ) w pojemniku 1000 litrów na terenie Myszkowa ( pojemniki zabezpiecza odbiorca we własnym zakresie) usługa 137,29
8 Montaż zestawu wodomierza/podwodomierza na instalacji wewnętrznej na zlecenie Odbiorcy usługa wg. kalkulacji wynikowej
9 Wypożyczenie stojaka hydrantowego lub urządzenia hydrantowego z wodomierzem do poboru wody z hydrantu p.poż
 • dowóz stojaka przez Pogotowia Wodociągowego
 • wynajem "stojaka" na okres 30 dni
 • wynajem "stojaka" po upływie 30 dni
 • zużycie wody wg wskazań wodomierza
usługa
okres
dniówka
79,09
150,00
4,00/dzień
10 Plombowanie zestawu podwodomierza do wody bezpowrotnie zużytej szt. 79,09
11 Przywrócenie dostaw wody odbiorcy (bez wykopu) po uregulowaniu należności usługa 79,09
12 Przywrócenie dostaw wody poprzez uruchomienie przyłącza wodociągowego po trwałym odcięciu od sieci 9z wykopem) usługa 867,21
13 Opracowanie dokumentacji technicznej przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości posiadającej doprowadzony „sięgacz kanalizacyjny” 1 szt 660,00
14 Wykonanie przyłącza sanitarnego D 150 PVC wg opracowanej dokumentacji 1 mb 272,44*
15 Wykonanie studni rewizyjnej DN 400 wg opracowanej dokumentacji 1 szt 811,04*
16 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna przyłącza (dot. poz. 14) 1 szt 715,00
 • Ceny określają koszt usług wykonywanych na terenie gminy Myszków łącznie z kosztem dojazdu na miejsce wykonania usługi.
 • Tam gdzie jednostką jest godzina opłata będzie naliczana wg zasady – każde rozpoczęcie pierwszej godziny prac rozliczane jest jako pełna godzina, a rozliczenie każdej następnej godziny będzie rozliczane z dokładnością do 0,5godziny.
 • Cennik nie dotyczy cen ustalanych w postępowaniach przetargowych i negocjacyjnych.
 • Czynności montażu zasuwy przyłączeniowej wykonywane są w ramach kosztów działania ZWiK natomiast po stronie ubiegającego się o przyłączenie jest prawidłowe zabezpieczenie wykopów.

* Zakres robót jakie obejmuje cena jednostkowa do wglądu w siedzibie ZWiK.

Dla przyjęcia usługi od osób fizycznych niezbędne jest pisemne zlecenie z podpisem osoby zgłaszającej z oświadczeniem o zapoznaniu się z obowiązującym cennikiem.

Dla przyjęcia usługi od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezbędne jest pisemne zlecenie z podpisem osoby zgłaszającej z oświadczeniem o zapoznaniu się z obowiązującym cennikiem.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Myszkowie

 • Myszków
  ul. Okrzei 140
 • tel: 34 313-20-11
 • tel: 34 313-37-10
 • sekretariat@zwik-myszkow.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 34 313-20-11
e-mail: sekretariat@zwik-myszkow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony