Formularze do pobrania

Wszystkie wzory formularzy są zapisane w formacie PDF.

  1. Ogólny wzór podania - pobierz
  2. Wniosek o zawarcie umowy (gospodarstwa domowe) - pobierz
  3. Wniosek o zawarcie umowy (działalność gospodarcza) - pobierz
  4. Upoważnienie do zawarcia umowy WOD/KAN - pobierz
  5. Wniosek o rozwiązanie umowy na zaopatrzenie w wodę lub/i odbiór ścieków - pobierz
  6. Wniosek o przywrócenie dostawy wody - pobierz
  7. Wniosek o zwrot nadpłaty - pobierz
  8. Wniosek o wydanie opinii o możliwości podłączenia posesji do sieci wodociągowej lub/i sieci kanalizacji sanitarnej* - pobierz
  9. Wniosek o wydanie warunków technicznych dla przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej - pobierz
  10. Wniosek o wydanie warunków technicznych dla przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej - pobierz
  11. Wniosek zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do wykonania robót budowlanych - pobierz
  12. Oświadczenie o powierzeniu prac wykonania przyłącza - pobierz
  13. Ogólne warunki projektowania przyłączy wodociągowych do nieruchomości - pobierz
  14. Ogólne warunki projektowania przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości - pobierz
  15. Informacje dla wykonawców - pobierz
  16. Zlecenie wykonania przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej nieruchomości posiadającej doprowadzony sięgacz kanalizacyjny - pobierz
  17. Wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia wody bezpowrotnie zużytej (ogródek) - pobierz
  18. Wniosek o wydanie zaświadczenia że posesja jest podłączona do sieci WOD/KAN - pobierz
  19. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zużyciu wody - pobierz
  20. Wniosek o przekazanie wodomierza do ekspertyzy metrologicznej - pobierz
  21. Wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty - pobierz
  22. Zlecenie wykonania usługi - pobierz
  23. Zgoda na otrzymywanie e-faktur -pobierz
  24. Oświadczenie o rezygnacji z e-faktur - pobierz
  25. Zmiana adresu wysyłania e-faktur - pobierz
  26. Regulamin przesyłania i udostępniania e-faktur - pobierz
  27. Wniosek o zawarcie umowy o wprowadzanie nieczystości ciekłych - pobierz
  28. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę ścieków do Stacji Zlewnej (przewoźnik) - pobierz

 

Dokumenty dotyczące ścieków dowożonych na Stację Zlewną

Wzór umowy o wprowadzeniu nieczystości ciekłych bytowych i osadów na stację zlewną (przewoźnik)- pobierz

Wzór umowy o wprowadzeniu nieczystości ciekłych przemysłowych na stację zlewną (przewoźnik)- pobierz

Wzór umowy o wprowadzeniu nieczystości ciekłych przemysłowych na stację zlewną (producent) - pobierz

Właściciele nieruchomości gromadzący na terenie swoich posesji ścieki w zbiornikach bezodpływowych lub osady z przydomowej oczyszczalni ścieków, jednocześnie nieprowadzący działalności gospodarczej na terenie tych nieruchomości - zawierają umowę na opróżnianie zbiornika wyłącznie z przewoźnikiem odbierającym od niego ścieki lub osady.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Myszkowie

 • Myszków
  ul. Okrzei 140
 • tel: 34 313-20-11
 • tel: 34 313-37-10
 • sekretariat@zwik-myszkow.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 34 313-20-11
e-mail: sekretariat@zwik-myszkow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony