Nowe ceny ścieków

Wartości cen i stawek opłat za odprowadzone ścieki w taryfie na okres od 22.06.2021r. do 21.06.2022r.
NrTaryfowa grupa odbiorcówWyszczególnienieCena w zł. nettoCena w zł. z VAT
SGr1 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - faktura papierowa Cena za m3 ścieków 7,83 8,46
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c  16,07 17,36
SGr2 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług w budynkach wielolokalowych z zarządcami, z którymi Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym - faktura papierowa Cena za m3 ścieków 7,83 8,46
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c  5,55  5,99
SGr3 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych norm - faktura papierowa Cena za m3 ścieków 7,83 8,46
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c  8,76 9,46
SGr4 Podmioty gospodarcze, podmioty publiczne - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - faktura papierowa Cena za m3 ścieków 7,83 8,46
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 10,81  11,67
SGr5 Przemysłowi odbiorcy usług- odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - faktura papierowa Cena za m3 ścieków 7,90 8,53
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 10,81  11,67
SGr6 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - e-faktura Cena za m3 ścieków 7,83 8,46
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c  14,42  15,57
SGr7 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług w budynkach wielolokalowych z zarządcami, z którymi Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie wg wskazań wodomierza przy punkcie czerpalnym - e-faktura Cena za m3 ścieków 7,83 8,46
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/2m-c  3,90  4,21
SGr8 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług rozliczani wg przeciętnych norm - e-faktura Cena za m3 ścieków 7,83 8,46
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c  7,11  7,68
SGr9 Podmioty gospodarcze, podmioty publiczne - odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza - e-faktura Cena za m3 ścieków 7,83 8,46
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c  9,16  9,89
SGr10 Przemysłowi odbiorcy usług- odbiorcy usług rozliczani wg wskazań wodomierza -e-faktura  Cena za m3 ścieków 7,90 8,53
 Stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorcę/1m-c 10,81  11,67