Słoneczna suszarnia osadu ściekowego

 

Eksploatacja Słonecznej suszarni osadów ściekowych w 2020r.jednostkawartość
Załadunek osadu ściekowego po odwodnieniu Mg 434,05
Zawartość suchej masy w odwodnionym osadzie %sm 18,00
Zawartość suchej masy w osadzie kgsm 78129,20
Ilość osadu po procesie suszenia Mg 278,04
Ilość odparowanej wody Mg 156,01
Zawartość suchej masy w wysuszonym osadzie %sm 28,10

 

Wyniki badań osadu

HALA
 
PLAC MAGAZYNOWY