Podłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w 5 krokach

Krok 1

Krok 2

Po otrzymaniu od ZWiK warunków technicznych należy postępować zgodnie z informacją tam zawartą tj.

  • w przypadku budowy przyłącza od sieci do budynku przygotować (przy pomocy uprawnionego projektanta) projekt technczny.
  • w przypadku włączenia się do tzw. "sięgacza" zlokalizowanego na granicy działki szkicu technicznego przy pomocy osoby z odpowiednim wykształceniem branżowym lub instalatora z uprawnieniami szkic techniczny.

a następnie złożyć w/w dokumenty (w 2 egzemplarzach) do ZWiK celem akceptacji przez Dział Techniczny.

Przed rozpoczęciem prac nad projektem technicznym lub szkicem technicznymnależy zapoznać się z Ogólnymi warunkami projektowania przyłączy wodociągowych do nieruchomości lub Ogólnymi warunkami projektowania przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.

Krok 3

Krok 4

  • Po wykonaniu robót i pozytywnym przeglądzie technicznym wybudowanego przyłącza zostanie sporządzony Protokół odbioru przez pracowników ZWiK Sp. o. o.  z udziałem inwestora i wykonawcy robót . Odbiory częściowe i końcowe przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych odbywają się w dniu powszednie (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godz. od 8.00 do 14.00. 

Krok 5

 

Szanowny Mieszkańcu, zanim podpiszesz umowę z Wykonawcą na wybudowanie przyłącza, sprawdź czy posiada on odpowiednie uprawnienia budowlane oraz czy ma dobrą opinię w środowisku.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Myszkowie

  • Myszków
    ul. Okrzei 140
  • tel: 34 313-20-11
  • tel: 34 313-37-10
  • sekretariat@zwik-myszkow.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 34 313-20-11
e-mail: sekretariat@zwik-myszkow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony