Przebudowa rozbudowa Stacji Wodociągowej „Palmowa” w dzielnicy Mrzygłódka w Myszkowie

Instytucje wspierające realizacje zadania inwestycyjnego

       W roku 2017 ZWiK Sp. z o. o. w Myszkowie zakończył realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa Stacji Wodociągowej „Palmowa” w dzielnicy Mrzygłódka w Myszkowie, dz. nr ewid. 212, obręb Mrzygłódka”. Zadanie realizowane było w ramach projektu dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Północnego.

W ramach tego projektu wykonane zostały roboty budowlane związane z samym obiektem, jak i zakup technologii do skutecznego uzdatniania wody dostarczanej mieszkańcom dzielnic Mrzygłód i Mrzygłódka. Zastosowano filtry ciśnieniowe ze stali nierdzewnej ze żwirowym złożem podtrzymującym i złożem filtracyjnym na bazie naturalnego braunsztynu.

Ogółem wartość przedmiotowego zadania inwestycyjnego to kwota 854 700,63 zł netto.

Wysokość dofinansowania ze środków Unijnych 183 854,78 zł netto.

Uzyskany procent dofinansowania: 59,41 kosztów kwalifikowanych.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Myszkowie

  • Myszków
    ul. Okrzei 140
  • tel: 34 313-20-11
  • tel: 34 313-37-10
  • sekretariat@zwik-myszkow.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 34 313-20-11
e-mail: sekretariat@zwik-myszkow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony