Przebudowa rozbudowa Stacji Wodociągowej przy ul. J.Piłsudskiego 17 na działce nr ewid. 2817/2

Instytucje wspierające realizacje zadania inwestycyjnego

     

W maju 2022r. ZWiK Sp. z o. o. w Myszkowie podpisał umowę z firmą ABT Sp. z o. o. z Częstochowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa Stacji Wodociągowej w Myszkowie przy ul. J. Piłsudskiego 17 na działce nr ewid. 2817/2”. Zadanie realizowane jest w ramach projektu dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Północnego.

W ramach tego projektu zostaną wykonane roboty budowlane polegające na przebudowie i rozbudowie istniejącej infrastruktury ujmowania, uzdatniania i pompowania wody. Po przebudowie SW będzie oparta na systemie pompowania dwustopniowego (woda surowa pompowana do uzdatniania, gromadzona w zbiorniku wyrównawczym a nastepnie, jako uzdatniona, pompowana do odbiorców). Dzięki temu możliwe będzie uzdatnianie wody z tą samą intensywnością oraz podaż szczytowa większa niż wydajność pompowni wody surowej.

Ogółem wartość przedmiotowego zadania inwestycyjnego to kwota 5093400,00 zł netto.

Wysokość dofinansowania ze środków Unijnych 1560236,14 zł netto.

Uzyskany procent dofinansowania: 85,00 kosztów kwalifikowanych.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Myszkowie

  • Myszków
    ul. Okrzei 140
  • tel: 34 313-20-11
  • tel: 34 313-37-10
  • sekretariat@zwik-myszkow.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 34 313-20-11
e-mail: sekretariat@zwik-myszkow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony