Modernizacja SW przy ul. Piłsudskiego

Realizacja przedmiotowego zadania inwestycyjnego wynikła z konieczności ujednolicenia systemów pompowania oraz zwiększenia szczytowej wody podaży w południowej części miasta Myszkowa.

Przebudowa i rozbudowa Stacji Wodociągowej przy ul. Piłsudskiego umożliwiła wykorzystanie systemu pompowania dwustopniowego - woda surowa pompowana jest na filtry, następnie gromadzona w zbiorniku wyrównawczym, a stąd następnie pompowana do odbiorców. Dzięki temu możliwe jest uzdatnianie wody z tą samą intensywnością oraz dysponowanie podażą szczytową większą niż wydajność pompowni wody surowej. Po włączeniu SW Piłsudskiego do systemu wodociągowego miasta Myszkowa został zakończony wieloletni program inwestycyjny obejmujący modernizację wszystkich Stacji Wodociągowych w Myszkowie przewidzianych do obsługi ok. 30 tys. odbiorców.

Ogółem wartość przedmiotowego zadania inwestycyjnego wyniosła ok. 5,6 mln zł netto.

Na zrealizowanie w/w zadania Spółka uzyskała środki w ramach  „Projektu dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Północnego" w wysokości 1,56 mln zł.

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Myszkowie

  • Myszków
    ul. Okrzei 140
  • tel: 34 313-20-11
  • tel: 34 313-37-10
  • sekretariat@zwik-myszkow.pl

Dostępność cyfrowa

Strona spełnia wymagania ustawy o dostępności stron i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Jeśli znajdziesz jakieś uchybienia powiadom nas o tym.

tel: 34 313-20-11
e-mail: sekretariat@zwik-myszkow.pl

Deklaracja dostępności

Zamknij menu

Publish modules to the "offcanvas" position.

Wróć na początek strony